چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400

  رشته پوستر:

  استاد کارگاه: کوروش قاضی مرادی  /  داوران: کوروش قاضی مرادی، حسین نوروزی، ابراهیم حقیقی


   رشته تصویرسازی:


  استاد کارگاه: فرشید شفیعی  /  داوران: فرشید شفیعی، محمد علی بنی اسدی، اکبر نیکان پور


   رشته حجم:


  استاد کارگاه: جعفر نجیبی  /  داوران: جعفر نجیبی، طاهر شیخ الحکمایی، کوروش گلناری


   رشته خوشنویسی:


  استاد کارگاه: احمد محمدپور  /  داوران: احمد محمدپور، محمد عطارچیان، صفر گالشی

  رشته طراحی:

  استاد کارگاه: رضا افسری  /  داوران: رضا افسری، مهرداد خطایی، احمد مرشدلو


   رشته عکاسی:


  استاد کارگاه: مسعود زنده روح کرمانی  /  داوران: مسعود زنده روح کرمانی، فرهاد سلیمانی، اسماعیل عباسی


   رشته کاریکاتور:


  استاد کارگاه: بهمن عبدی  /  داوران: بهمن عبدی، بهرام عظیمی، جمال رحمتی


   رشته نقاشی:

  استاد کارگاه: جواد نوبهار  /  داوران: جواد نوبهار، معصومه مظفری، جمشید حقیقت شناس


   رشته نگارگری:


  استاد کارگاه: عبدالله محرمی  /  داوران: عبدالله محرمی، مهرزمان فخارمنفرد، محمد مرادی